"Ca de Bestiar Club"

(NB: Dit verhaal over de CA DE BESTIAR is vertaald uit een Spaanse tijdschrift uit 1992. In de tussentijd heeft de club niet stilgestaan en is er gestreefd naar een type Ca de Bestiar waar men trots op kan zijn.)

De Club

De Ca de Bestiar Club heeft 20 jaar voor dit hondenras gestreden, totdat deze erkend werd.

Tegenwoordig zijn er zo'n 4000 exemplaren, waarvan slechts ong. 1000 raszuivere, uitstekende honden. De club, die in Mallorca gevestigd is heeft de standaard voor deze honden vastgesteld.

De hond is "de hond van Mallorca", hij is krachtig, maar niet zo krachtig als de Mastino. De eerste hond die men nog „alono" of „ca pastor" noemde, waren jachthonden welke de keizer hielpen Mallorca te veroveren, sinds toen zijn ze op het eiland te vinden. De "alono" of "ca de pastor" was (zo zeggen de kenners) ook de eerste hond die als zodanig niet met anderen vermengd werd en de huidige standaard van de Ca de Bestiar als eerste bepaalde. De toenmalige „alano" is de huidige Ca de Bestiar.

Maar de soldaten waren met deze hond niet tevreden, omdat ze een snellere en wildere hond nodig hadden voor het gevecht in de jacht en ook mixten ze de ouden rassen "ca de pastor" en "ca de Bou" tot één ras. Het reslutaat was een wilde hond, die aan hun wensen voldeed en welke ook zeer goed in hondengevechten ingezet kon worden. (Let wel dit was vele jaren geleden!).

Echter, de boeren waren met dit exemplaar minder tevreden. Ze wilden weer een hond die mensvriendelijker was en eenvoudiger te houden, daarom mixten ze deze hond weer met een ander ras, die "ca me". Deze was minder wild een eenvoudiger maar nog steeds waren ze niet tevreden, dus probeerden ze het nog een keer. Ze kruisten de "alano" met de "podenco libicenco". Met deze hond waren ze tevreden, deze was het ook, die ze op hun boerderijen in de bergen hielden.

Later werden deze honden ook als politiehonden gebruikt. Daarvoor werden echter de eerste kruisingen gebruikt, die toenmaals meer voorkwamen als de Ca de Bestiar die wij tegenwoordig kennen. De kruising die men als politiehonden inzette, was de zogenaamde Pastor Aleman. Deze waren extreem wild, terwijl men zocht naar een stabieler hond.

Op deze manier was weer een kruising ontstaan, waarmee men niet tevreden was. Deze was eigenlijk volledig onbruikbaar voor de boeren. Die drongen opnieuw aan op een rustiger ras. De fouten van deze mixen waren bijna niet meer goed te maken. Een fout was bijvoorbeeld: extreme grootte; een andere hond had de drang tot doden. Zo viel zeer op, dat exemplaren van deze kruisingen willekeurig dieren (kippen, herten etc.) doodden. De toenmalige situatie scheen uitzichtloos. Men wist alleen dat men zulke honden niet meer hebben wilde.

Toen heeft men 40 jaar geleden nog eenmaal een poging gedaan. Men was gedreven de hond te "normaliseren en te socialiseren". Een bezigheid waarbij veel tijd, geduld en kennis nodig is en welke niet voor 100% het gewenste resultaat zou kunnen behalen.


Het herstel van het ras

De vrienden van de Ca de Bestiar hebben het ras gered, die vanwege de vele kruisingen bijna verdwenen was. Nog maar weinig boeren bezaten exemplaren die rustig waren en die ook afgericht konden worden. Men zocht de besten hieruit en waren over een periode van 20 jaar bezig het ras te herstellen, tot de ons bekende Ca de Bestiar geboren werd. Maar ook dit "prototype" had nog enige veranderingen nodig.

De heer Alonso Guasp richtte in 1970 de rasvereniging op. Officieel erkent werd het ras pas in 1980.
Opmerking: Op grond van de samenhang met de Keizer zegt men het ras blauw bloed toe.

Tegenwoordig kan men tevreden zijn over de behaalde resultaten, ondanks er in de toekomst nog veel werk nodig is om het ras op peil te houden. De liefhebber van dit ras is verliefd op deze honden, en zo zijn deze liefhebbers in 1986 begonnen met deelnemingen aan tentoonstellingen en tournooien.

De beste honden komen uit Santa Maria. Daar worden de beste reuen, met de beste teven gekruist. Een uitmuntende teef moet minstens 5 uitstekende puppen op de wereld brengen, die wederom weer duur verkocht, of voor de fok gebruikt kunnen worden. Van zulke uitmuntende honden bestaan er maar ongeveer 1000 wereldwijd, welke natuurlijk allemaal uit Mallorca stammen, maar van daaruit overal in de wereld verkocht worden. (waaronder Latijns Amerika, Holland, Duitsland, Zwitserland, Frankrijk).